امکان تعویض تا 48 ساعت

.پس از خرید و تحویل درب منزل در صورت موردپسند نبودن مدل تا48 ساعت امکان تعویض وجود دارد.

بدیهی است پس از طی این مدت و یا در صورت استفاده کردن از عینک تعویض به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت